O nas

O nas
Cheap fosamax reviews

Podjetje Jeles

Podjetje Jeles d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1989 in je v celoti v zasebni lasti. S kakovostjo proizvodov in poslovnimi referencami smo za sodelovanje pridobili pomembne poslovne partnerje v Sloveniji, Evropi in po celem svetu. V zaA?etku leta 2007 smo v Kamniku odprli nove proizvodne prostore in moderno skladiA?A?e. Na enem mestu ponujamo A?irok izbor reprodukcijskega blaga za lesno industrijo, mizarsko obrt in lesno galanterijo. Dosegamo visoko kakovost in zahtevne tehniA?ne normative v lesni industriji pri domaA?ih in tujih kupcih.

 

NaA? prodajni program obsega vse vrste furnirja, A?aganega lesa in ploA?A?, v naA?em skladiA?A?u je stalno na zalogi veA? kot 20 vrst umetno suA?enega A?aganega lesa. A?elimo biti najboljA?i in cenovno ugodni, zato hlodovino poiA?A?emo na izvoru in jo sami predelamo v plemenite furnirje in A?agan les.

Dosegamo visoko kakovost in zahtevne tehniA?ne normative v lesni industriji pri domaA?ih in tujih kupcih.
Sledimo najnovejA?im tehnoloA?kim doseA?kom v svetu in jih uvajamo v naA?o proizvodnjo, zlasti pri proizvodnji rezanega furnirja.
Najbolj pa smo prepoznavni po proizvodnji in prodaji furnirja. Na zalogi imamo stalno okoli 50 vrst furnirja razliA?nih debelin, dolA?in in kvalitet. V kratkem A?asu vam priskrbimo tudi redkejA?e vrste furnirja ali lesa (eksote, mazerji, korenine) tudi v manjA?ih koliA?inah.

 

Sledimo najnovejA?im tehnoloA?kim doseA?kom v svetu in jih uvajamo v naA?o proizvodnjo, zlasti pri proizvodnji rezanega furnirja. Zavedamo se, da je za dober konA?ni izdelek najpomembnejA?a osnovna surovina, zato skrbimo za nabavo najkakovostnejA?e hlodovine za proizvodnjo furnirja.

 

ObiA?A?ite nas in se prepriA?ajte o naA?i kvaliteti. Prijazno vas bomo sprejeli in vam svetovali pri nakupu.